Wzmacnianie kontaktu z pacjentem jest istotnym elementem zwiększenia zaufania pacjenta do systemu ochrony zdrowia. Dlatego Zespół ds. Etyki działający przy SP ZOZ w Hajnówce zorganizował spotkanie podczas, którego personel medyczny mógł doskonalić swoje umiejętności w zakresie rozmów z chorym umierającym.

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż do zespołu medycznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z rooming in dołączyła pani Wioletta Andrejuk, lekarz położnictwa i ginekologii. Od pierwszych dni zaskarbiła sobie sympatię nie tylko personelu medycznego, ale także pacjentek.

Minister Zdrowia po raz drugi przyznał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce certyfikat akredytacyjny w zakresie leczenia szpitalnego. Jest on potwierdzeniem pozytywnej oceny pracy Szpitala.

Już w piątek (15 lipca) rozpoczynam Program Profilaktyczny „Dbam o zdrowie”. Program finansowany jest przez nasz Zakład i skierowany do pacjentów w wieku 55 – 60 lat objętych Podstawową Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ w Hajnówce.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje lekarza ze specjalizacją z zakresu chorób wewnętrznych.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zatrudni lekarza internistę lub lekarza rodzinnego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białowieży, z jednoczesnym objęciem stanowiska kierownika Ośrodka. Oferujemy mieszkanie. Oferty prosimy kierować pod adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9 17 – 200 Hajnówka informacje telefoniczne pod numerem: 85  682 92 Continue Reading

Accessibility
Close